پروهورمون ها

یک دسته از مکمل های غذایی قابل مصرف در بدنسازی که اخیراً ظرف دهه گذشته به بازار آمدهاند پروهورمون ها میباشند . علیرغم وجود این مکمل ها به مدت بیش از ۱۰ سال در بازار هنوز بسیاری از مربیان و ورزشکاران ما با آن آشنایی ندارند و آن را به عنوان هورمون می شناسند .

از نظر معنای لغوی پروهورمون به معنای پیش هورمون است یعنی ماده هایی که در بدن تبدیل به هورمون می گردد . این پروهورمون ها نیز انواع مختلف و بسیار متنوعی دارند اما بیشترین گروه آنها روی افزایش سطح هورمون تستوسترون بدن موثر میباشند . پروهورمون های دیگری هم هستند که روی ترشح هورمون های دیگر بدن از جمله هورمون رشد یا انسولین یا تیروئید و اثر می گذارند . برخی از پروهورمون ها نیز تقریباً روی کلیه این هورمون ها اثر دارند. در این فروشگاه پروهورمون های موثر از کمپانی های معتبر ارائه شده است.

پروهورمون ها که استروئیدهای قانونی نیز نامیده میش وند در واقع استروئیدهایی هستند که بسیار ضعیف بوده و به عنوان مکمل‌های قانونی به فروش می‌رسند. اگرچه آن‌ها تاثیر دارند اما تاثیر آن‌ها بسیار شدید نمی‌باشد. مصارف آن‌ها همراه با عوارض جانبی می‌باشد اما عوارض آن‌ها در مقایسه با استروئیدهای واقعی بسیار ناچیز است. به عنوان یک استروئید ، پروهورمون با افزایش تولید طبیعی تستوسترون که یکی از هورمون های آنابولیک تولیدی در بدن است عمل می‌کند. از نظر تخصصی، پروهورمون ها پرچ مدار استروئیدهای آنابولیک می‌باشند. این بدین معناست که یک آنزیم در بدن پروهورمون ها را با استروئیدهای آنابولیک ضعیف تبدیل خواهد کرد. از آنجایی که پروهورمون برای تبدیل شدن به استروئیدهای فعال نیازمند یک آنزیم می‌باشند،  همواره محدودیتی نیز برای تبدیل آن‌ها در یک زمان معین وجود دارد.

اطلاعات بیشتر ...

هیچ محصولی یافت نشد.